Prawo państwowe

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność Przykładowej Instytucji.

Treść kodeksu w załączniku poniżej.

Pełna treść ustawy dostępna pod adresem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001152